3 december 2014

Eerste promotie in NGT

Omslag boek Corrie Tijsseling, 'School, waar?'Vaak in het Engels, of in het Nederlands. Nooit geheel in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Corrie Tijsseling verdedigde op 1 december jl. aan de Universiteit Utrecht haar proefschrift, in NGT. Een unicum. “Ik ben niet de eerste dove die gaat promoveren, maar wel de eerste bij wie de voertaal bij de promotieplechtigheid de NGT is”, aldus de promovenda.

Corrie Tijsseling, sinds haar jonge jaren doof en afkomstig uit een dove familie, heeft voor haar proefschrift onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het dovenonderwijs in Nederland. De promovenda is tweetalig: ze beheerst zowel het gesproken Nederlands als de NGT. Haar wens om de gehele plechtigheid in NGT te doen, bleek geen probleem. “De Universiteit Utrecht stond daar volledig voor open; mijn promotor spoorde mij juist aan om de verdediging in NGT te doen.”

16 november 2014

Herdenkingswebsite voor omgekomen dove joden

Logo dovenshoah, een jodenster bestaand uit handen, met een Nederlandse vlag in de achtergrondOp zondag 9 november, de dag waarop de Kristallnacht (Nacht van het gebroken glas) herdacht wordt, die plaats vond in de nacht van 9 op 10 november 1938, presenteerde Stichting DovenShoah een nieuwe website waarop de Nederlandse Dove Joodse slachtoffers van het naziregime persoonlijk herdacht worden.

Ga naar Dovenshoah.nl http://www.dovenshoah.nl/

 

"The Capitol Crawl" in 1990 - Amerikaanse gehandicapten strijden voor gelijke rechten

capitolcrawlOp 12 maart 1990 kropen tientallen Amerikaanse gehandicapten de trappen van het Capitool op om ervoor te zorgen dat the Americans with Disabilities Act (ADA) door het Huis van Afgevaardigden aangenomen zou worden. Deze wet was bedoeld om gehandicapten gelijke rechten te geven. De Senaat had de wet al aangenomen, maar het Huis van Afgevaardigden stelde de behandeling van de wet telkens uit.

 

Meer dan 1000 mensen met een handicap protesteerden voor het Capitool. Na een dag vol protest en speeches verlieten zo'n 60 activisten hun rolstoelen en andere voertuigen en begonnen naar boven te kruipen, de 83 treden omhoog naar het Capitool. Ze scandeerden ondertussen ”What do we want?” “ADA!” “When do we want it?” “NOW!” Andere activisten bleven beneden staan en stimuleerden de klimmers. ”I want my civil rights,” riep Paulette Patterson uit Chicago, terwijl zij naar boven klauterde. ”I want to be treated like a human being!”

Lees het Engelse artikel over de Capitol Crawl

5 september 2014

De 'euthanasie' op nutteloze burgers: 70 jaar vergeten

Omslag boek Götz Aly, die BelastetenEen op de acht Duitsers is familie van een zieke of gehandicapte die tijdens WO II is vermoord, berekende historicus Götz Aly. Zij zijn decennia 'vergeten'. Op 2 september verrees in Berlijn een nationaal monument. 

Historicus Gotz Aly schreef het boek Die belasteten; Euthanasie 1933-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte.

Margarete Korioth is dertien jaar en heeft epilepsie. De Duitse kan haar naam schrijven, optellen en aftrekken, maar lezen lukt niet. Dat heeft ze nooit geleerd, omdat ze vanwege de epileptische aanvallen niet naar school kan. Margarete woont in een instelling. Op haar dossier prijkt het stempel ‘nicht arbeitsfähig’: niet productief voor de maatschappij. Daarom wordt ze op 28 oktober 1940 in Brandenburg vergast.

Journalist Annemarie Haverkamp interviewde de schrijver. Lees het artikel van Annemarie Haverkamp. 

Blind in een gidsland

blindineengidslandOp 3 december 2013 promoveerde Paul van Trigt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift 'Blind in een gidsland, over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgings maatschappij, 1920-1990'.

Blinden en slechtzienden werden in twintigste-eeuwse Nederland vooral benaderd als ontvangers van langdurige zorg en als afhankelijke mensen. Dat is opmerkelijk, want elders in Europa en in Amerika, zo blijkt uit disability history onderzoek, werd een handicap in toenemende mate beschouwd als iets dat gecompenseerd kon worden. Waarom bleef hier de bejegening in termen van zorg dan dominant, ook toen vanaf de jaren 1960 gesproken werd over de emancipatie van gehandicapten?

De casus van het blindeninstituut Sonneheerdt te Ermelo maakt duidelijk, dat de staat de sociale zorg zo had georganiseerd dat maatschappelijke organisaties zich meer op zorgverlening richtten. Vanwege de toegenomen welvaart en professionalisering kreeg (re)integratie bovendien geen prioriteit. Dit veranderde pas vanaf de jaren 1980. De discussie is echter nog steeds gaande, waardoor 'Blind in een gidsland' niet alleen een bijdrage levert aan het historische maar ook aan het actuele debat over onze verzorgingsstaat.

Het boek, dat ook verschijnt  in braille en als gesproken boek, is te bestellen bij Uitgeverij Verloren.