Terug naar de bossen!

20 juni 2011
Als reactie op de plannen van het kabinet-Rutte met de gezondheidszorg, de voorzieningen voor gehandicapten en het persoonsgebonden budget, namen enkele strijdbare mensen met een beperking in mei 2011 het initiatief voor het project 'Terug naar de bossen'. Zij wilden asiel aanvragen bij de instellingen waar zij in het verleden werden weggestopt, omdat er binnen de huidige samenleving geen plaats meer voor hen lijkt te zijn.

Er werd ook een speciaal dankbaarheidslied gepresenteerd:

 

Zie: www.terugnaardebossen.nl

De kinderrevalidatie is volwassen geworden

Op 9 december 2010 vierde het Johanna KinderFonds zijn 110-jarig bestaan met een conferentie in het nieuwe gebouw van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Tijdens die bijeenkomst werd een jubileumboek gepresenteerd waarin de geschiedenis van de kinderrevalidatie in Nederland is beschreven.

Het jubileumboek 'Het Johanna KinderFonds; 110 jaar kinderrevalidatie in Nederland' is geschreven door Annelies van Lonkhuyzen en Harry Dietz, met begeleiding van een kleine redactiecommissie. Het boek vergelijkt in acht thema's de ontwikkelingen die zich in de afgelopen eeuw binnen de kinderrevalidatie hebben voorgedaan.

Johanna Kinderfonds 110 jaar

75 jaar Sint Maartenskliniek

In 1936 werd in Nijmegen de Sint Maartenskliniek opgericht door Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch. Het was de eerste katholieke instelling voor kinderen en volwassenen met een 'gebrek' op het gebied van houding en beweging. Naar aanleiding van dit 75-jarig jubileum is een documentaire gemaakt over de geschiedenis van de Sint Maartenskliniek. De film is op 29 mei 2011 in première gegaan in filmhuis Lux te Nijmegen.

Voor de trailer zie: https://www.youtube.com/watch?v=YsgiipHwrJI

VN-verdrag Mensenrechten gehandicapten in Nederland nog steeds niet in werking

Op 8 april 2008 ratificeerde Ecuador (13 miljoen inwoners, waarvan 1,6 miljoen mensen met een functiebeperking) dit VN-verdrag, waarin de rechten van iedereen met een functiebeperking vastgelegd zijn. Ecuador is het 20e land dat het verdrag bekrachtigd heeft, en daarmee is het Verdrag vanaf 3 mei 2008 in werking in deze 20 landen, aldus Mr. Sha Zukang, Onder-Secretaris Generaal for Economic and Social Affairs. Het Verdrag heeft als doel om te zorgen dat de wereldwijd ongeveer 650 miljoen gehandicapten dezelfde mensenrechten genieten als iedereen, in de eigen samenleving. Nederland heeft dit Verdrag van december 2007 wel getekend, maar nog altijd niet geratificeerd, waardoor het Verdrag in Nederland nog geen werking heeft. Nederland loopt nog altijd niet voorop als het om de mensenrechten van burgers met een beperking gaat.

Bas Treffers overleden

Op 24 december 2008 is Bas Treffers overleden. Naast denker, bestuurder en schrijver was Bas activist. Vlak voor kerst overleed hij vrij plotseling. Bas was gedurende decennia zowel nationaal, bij VGR, Ango en CG-Raad als internationaal voor het European Disability Forum actief. Eindeloos pratend en ruimte zoekend knokte hij voor verbetering van kansen voor mensen met makke. Onder andere op het terrein van toegankelijkheid en gelijke rechten. Als er te weinig ruimte was voerde hij actie, liefst met humor. Zoals bij de Streetrave in 1997 in den Haag, waar door eindeloos overstekende makkers zoethout uitgedeeld werd aan automobilisten, en de binnenstad van den Haag stil kwam te liggen. Net als het toegankelijkheidsbeleid in Nederland. Bas Treffers schreef geschiedenis, ook op deze site.