VN-verdrag Mensenrechten gehandicapten in Nederland nog steeds niet in werking

Op 8 april 2008 ratificeerde Ecuador (13 miljoen inwoners, waarvan 1,6 miljoen mensen met een functiebeperking) dit VN-verdrag, waarin de rechten van iedereen met een functiebeperking vastgelegd zijn. Ecuador is het 20e land dat het verdrag bekrachtigd heeft, en daarmee is het Verdrag vanaf 3 mei 2008 in werking in deze 20 landen, aldus Mr. Sha Zukang, Onder-Secretaris Generaal for Economic and Social Affairs. Het Verdrag heeft als doel om te zorgen dat de wereldwijd ongeveer 650 miljoen gehandicapten dezelfde mensenrechten genieten als iedereen, in de eigen samenleving. Nederland heeft dit Verdrag van december 2007 wel getekend, maar nog altijd niet geratificeerd, waardoor het Verdrag in Nederland nog geen werking heeft. Nederland loopt nog altijd niet voorop als het om de mensenrechten van burgers met een beperking gaat.

75 jaar Sint Maartenskliniek

In 1936 werd in Nijmegen de Sint Maartenskliniek opgericht door Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch. Het was de eerste katholieke instelling voor kinderen en volwassenen met een 'gebrek' op het gebied van houding en beweging. Naar aanleiding van dit 75-jarig jubileum is een documentaire gemaakt over de geschiedenis van de Sint Maartenskliniek. De film is op 29 mei 2011 in première gegaan in filmhuis Lux te Nijmegen.

Voor de trailer zie: https://www.youtube.com/watch?v=YsgiipHwrJI

85 jaar Actie door blinden voor burgerschap en rechten

In 1924 vond de eerste demonstratie plaats van blinden in den Haag, om de aandacht te vestigen op de 'noden' van blinden. De straatdemo werd georganiseerd door de Nederlandse Blindenbond. Tussen de twee wereldoorlogen werden heel wat pogingen ondernomen om zowel de overheid als het Nederlands publiek te interesseren voor de sociale problemen van blinden. “In woord en geschrift trachtten wij onze ziende medemensen ervan te overtuigen, dat blinden in hun midden een waardige plaats konden innemen.” De NBB wil opkomen voor “de menselijke rechten van de blinden” en durft daartoe “eisen te stellen”. Men zoekt contact met Kamerleden en stuurt verzoekschriften naar de Tweede Kamer.

Bas Treffers overleden

Op 24 december 2008 is Bas Treffers overleden. Naast denker, bestuurder en schrijver was Bas activist. Vlak voor kerst overleed hij vrij plotseling. Bas was gedurende decennia zowel nationaal, bij VGR, Ango en CG-Raad als internationaal voor het European Disability Forum actief. Eindeloos pratend en ruimte zoekend knokte hij voor verbetering van kansen voor mensen met makke. Onder andere op het terrein van toegankelijkheid en gelijke rechten. Als er te weinig ruimte was voerde hij actie, liefst met humor. Zoals bij de Streetrave in 1997 in den Haag, waar door eindeloos overstekende makkers zoethout uitgedeeld werd aan automobilisten, en de binnenstad van den Haag stil kwam te liggen. Net als het toegankelijkheidsbeleid in Nederland. Bas Treffers schreef geschiedenis, ook op deze site.

Monument voor dove Joodse slachtoffers van het naziregime.

 

Op 17 oktober 2010 is in Amsterdam een monumen onthuld ter nagedachtenis aan dove Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op het monument staat de tekst 'De wereld bleef doof'. Het monument staat op het Amsterdamse Hortusplantsoen, waar vroeger de Johan C. Ammansschool voor dove kinderen heeft gestaan.
Verdere informatie: www.dovenshoah.nl