Stop de stapeling!

Op 19 september 2011 protesteerden vele duizenden mensen met een beperking tegen de plannen van het kabinet-Rutte met het persoonsgebonden budget, de AWBZ, de Wajong, de sociale werkvoorziening en het passend onderwijs.

Logo-Stop-de-stapeling-235  

 

Herdenkingsmonument Joodse dove slachthoffers naziregime

17 oktober 2010
De Joodse doven die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd, gingen rechtstreeks naar de gaskamer. Niemand kwam terug. De dovengemeenschap in Nederland raakte daardoor zijn sleutelfiguren kwijt. Op 17 oktober 2010 werd in het Hortusplantsoen in Amsterdam een herdenkingsmonument onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse dove slachtoffers van het naziregime in Nederlad. Het monument staat tegenover de voormalige dovenschool J. C. Ammanschool, waarvandaan dove leerlingen en leerkrachten zijn weggevoerd door de nazi's. Het monument werd onthuld door Anna Vos-van Dam samen met Hedy dā€™ Ancona. Rabbijn Evers deed de kaddiesj.

Zie ook: www.dovenshoah.nl

 

dovenshoah

Terug naar de bossen!

20 juni 2011
Als reactie op de plannen van het kabinet-Rutte met de gezondheidszorg, de voorzieningen voor gehandicapten en het persoonsgebonden budget, namen enkele strijdbare mensen met een beperking in mei 2011 het initiatief voor het project 'Terug naar de bossen'. Zij wilden asiel aanvragen bij de instellingen waar zij in het verleden werden weggestopt, omdat er binnen de huidige samenleving geen plaats meer voor hen lijkt te zijn.

Er werd ook een speciaal dankbaarheidslied gepresenteerd:

Ā 

Zie: www.terugnaardebossen.nl

De geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland

dovenonderwijs2011bDe geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is.

Momenteel is er in Nederland sprake van tweetalig onderwijs. Leerlingen krijgen les in het gesproken Nederlands, bijvoorbeeld door spraakafzien, en in de Nederlandse gebarentaal. 

Ontplooiing door communicatie
Corrie Tijsseling en Marjoke Rietveld-van Wingerden schreven in 2010 het boek Ontplooiing door communicatie - Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. In een door Teleac gemaakte video (duur: 10 minuten) gaan ze in op de strijd tussen beide methodes en hoe ze zich binnen het onderwijs hebben ontwikkeld.

 

dovenonderwijs2011

Zie ook: Recensie op www.doof.nl

De kinderrevalidatie is volwassen geworden

Op 9 december 2010 vierde het Johanna KinderFonds zijn 110-jarig bestaan met een conferentie in het nieuwe gebouw van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Tijdens die bijeenkomst werd een jubileumboek gepresenteerd waarin de geschiedenis van de kinderrevalidatie in Nederland is beschreven.

Het jubileumboek 'Het Johanna KinderFonds; 110 jaar kinderrevalidatie in Nederland' is geschreven door Annelies van Lonkhuyzen en Harry Dietz, met begeleiding van een kleine redactiecommissie. Het boek vergelijkt in acht thema's de ontwikkelingen die zich in de afgelopen eeuw binnen de kinderrevalidatie hebben voorgedaan.

Johanna Kinderfonds 110 jaar