Van 1970 tot 1984

30 mei 1970
Officiƫle opening van Het Dorp door de minister van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw Dr. Marga KlompƩ

1971
Oprichting van de CliĆ«ntenbond door ouders van kinderen die in behandeling waren bij het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) in Leiden, onder andere Doortje de Graaf. Startverklaring: ā€œEen aantal ouders en clienten, die zich thans in landelijk verband gaan verenigen, acht het dringend noodzakelijk om bij de discussies over de geestelijke volksgezondheid te worden betrokken op basis van mede-zeggenschap en mede-verantwoordelijkheid. Deze ouders en clienten zijn bereid om vanuit hun standpunt bij te dragen in de verdere opbouw en vormgeving.ā€ De CliĆ«ntenbond richt zich steeds meer op misstanden in psychiatrische inrichtingen

maart 1972
Overleg tussen het ministerie van CRM en vertegenwoordigers van een aantal organisaties van gehandicapten

29 maart 1972 

lindenberg1972b

In Nijmegen demonstreren 200 jongeren met en zonder handicap tijdens de opening van het Cultureel Centrum de Lindenberg. Jongeren van de Sint Maartenskliniek eisen hun recht op participatie op want het gebouw is volledig ontoegankelijk. Uit de Actiegroep Integratie Gehandicapten (AIG) is later de Werkgroep Integratie Gehandicapten ontstaan.
 

lindenberg1972Een vergadering van de Actiegroep Integratie Gehandicapten.  Vanaf rechts vooraan: Gerard te Wierik, Frans Huijsman, Jan Troost, Margareth Underwood, Frans Suitela, Donald Willemsen, Ton de Ley en Cees Laurijsen (foto actievergadering op de Maartenskliniek februari 1972).

1972
NKIB verandert naam in Gehandicapten Organisatie Nederland (GON)

1973
Oprichting in Frankrijk van de Association des personnes de petit taille door J. BrissƩ Saint-Macary (1902-1975)

1973
Oprichting van de Nederlandse Federatie van Organisaties van Gehandicapten (NFOG)

1973
Start van de Gekkenkrant. De redactie wil de emancipatie van patiƫnten op gang brengen. In 1977 had de krant een oplage van 7000 stuks waarvan er 3000 in de instellingen werden verspreid. In 1981 werd de krant opgeheven omdat, zo schreef de redactie, deze niet had geleid tot de beoogde emancipatie van opgenomen patiƫnten.

1973 
Oprichting in Frankrijk van de Association des personnes de petit taille door J. BrissĆ© Saint-Macary (1902-1975) 

Januari 1974
Brief en discussienota van minister van Doorn (CRM) over een herziening van het beleid over belangenorganisaties van gehandicapten

6 april 1974 Oprichting van de Belangenvereniging van Kleine Mensen, BVKM door Lenie Voorn 

1974
De CliĆ«ntenbond besluit haar lidmaatschap alleen open te stellen voor cliĆ«nten en ex-cliĆ«nten en wordt daarmee de eerste algemene organisatie van cliĆ«nten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De bond telde tegen de 2000 leden. Naast de CliĆ«ntenbond zijn in de jaren ā€™70 allerlei lokale groepen van cliĆ«nten actief zoals de Utrechtse Gekkenbelangengroep, het Inrichtingsbestrijdingsfront in Nijmegen en Ruggesteun in den Bosch. Samen vormen ze de ā€˜gekkenbewegingā€™ of ā€˜tegenbewegingā€™. Ze vinden elkaar op twee belangrijke punten: Verzet tegen de ā€˜onmenselijke behandelingā€™ van psychiatrische patiĆ«nten en tegen het wetsvoorstel voor de vervanging van de bestaande Krankzinnigenwet. Ze organiseerden acties tegen het isoleren van patiĆ«nten en het gebruik van elektroshocktherapie, de Nationale Anti-Shock Aktie (NASA). Met succes: Aan het eind van de jaren ā€™70 werd de electroshocktherapie in de meeste instellingen gestopt. Verder werden acties gevoerd om eigen dossiers te mogen inzien en tegen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van cliĆ«nten. In de instellingen werden activiteiten georganiseerd, waaruit de Dag, en later de Week van de Psychiatrie voortkwamen. Deze dagen kregen leuzen mee als ā€˜Baas in eigen breinā€™ of ā€˜Sta eens stil bij die pilā€™. Het protest ging verder dan alleen verzet tegen misstanden in psychiatrische instellingen. De beweging stelde het onderscheid ā€˜abnormaal-normaalā€™ en het medisch model in de psychiatrie ter discussie. Ze vroeg aandacht voor maatschappelijke oorzaken van psychische aandoeningen. 

Augustus 1975
Aanvang bezuinigingsproces sociale zekerheid in Nederland.

April 1976
Publicatie van het Eindadvies van de Werkgroep Gehandicapten Organisaties: Er moet een ā€˜gehandicaptenraadā€™ komen

29 september 1976
Eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers van belangenorganisaties ter voorbereiding van de oprichting van de Gehandicaptenraad

1976
De Algemene Vergadering van de Verneigde naties ropet 1981 uit als Internationaal Jaar van Gehandicapten. Zij roept op tot actieplannen op regionale, nationale en internationale niveaus met het accent op gelijke kansen, revalidatie en preventie van handicaps.
Bron: Bas Treffers

1977
Oprichting van de Afasievereniging

14 mei 1977
Grote manifestatie van gehandicapten en arbeidsongeschikten in Hilversum tegen de plannen de WAO uitkering te verlagen met 5%, 2800 deelnemers. Organisatie in handen van de Nederlandse Federatie van Gehandicaptenorganisaties, NFOG. In september worden de plannen ingetrokken door de minister van sociale zaken die erkent dat de plannen moeilijk aanvaardbaar zijn. 

23 december 1977
Oprichting Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) te 's-Gravenhage. In deze vereniging gaan de Nederlandse Blindenbond, de R.K. Blindenbond St. Odilia en het academisch genootschap Petronella Moens samen. Alleen de Nederlandse Christelijke Blindenbond deed niet mee.
(Bron: NVBS statuten 8-4-1987)

27 juni 1978
Demonstratie op het Binnenhof door WAO comiteā€™s tegen de aangekondigde bezuinigingen op de WAO


25 mei 1978
Nederlandse Vereniging voor Revalidatie en Gehandicaptenraad ondertekenen de overeenkomst die leidt tot de oprichting van het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid, de voorloper van de Nederlandse Gehandicaptenraad

1978
De verschillende blindenbonden gaan samen in de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, NVBS. De Nederlandse Christelijke Blindenbond blijft zelfstandig. Bron: Cora Boele

1978
Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen. De vereniging wil vooral contact tussen ouders van autistische kinderen bevorderen, bekendheid geven aan het fenomeen autisme en de hulpverlening verbeteren.

14 februari 1978
Bezetting van de hal van het GMD/GAK kantoor in Amstelveen door arbeidsongeschikten i.s.m. de Landelijke Organisatie Bijstand (Rotterdam). Eerder op de dag voerde men actie bij het hoofdkantoor van het GAK in Amsterdam.


1979
Oprichting Nederlandse Katholieke Dovenbond door oud-leerlingen van het Instituut voor doven in St. Michielsgestel

1979
Er komt een aanbod voor ambulante onderwijskundige begeleiding, waardoor meer blinde kinderen naar het reguliere onderwijs kunnen gaan.
(Bron: www.sensis.nl)

26 mei 1979
Demonstraties van gehandicapten en arbeidsongeschikten in het gehele land tegen bezuinigingen op de sociale uitkeringen per 1 juli 1979, georganiseerd door de ANIB.

Juni 1979
Demonstratie door de gekkenbeweging tegen biologische psychiatrie op een congres in Utrecht over biologische psychiatrie.

4 december 1979 
Korte acties van werklozen, WAO-ers, bijstandstrekkers, gehandicapten en bejaarden tegen de aangekondigde maatregelen om de uitkeringen te verlagen. Een protesttocht voert naar de ondernemingsraad van het GAK-kantoor Amstelveen. Daarna trok men naar het stadhuis voor een gesprek met de wethouder van Sociale Zaken.

12 december 1979
Kleine demonstratie ā€œHanden af van de sociale verworvenhedenā€ op het Binnenhof te den Haag. Een gezamenlijke actie van de ANIB, de Bijstandsbond, de WBVA, en het WAO comite Amsterdam. Op deze dag verdedigde minister Albeda van Sociale Zaken een wetsontwerp tot verlaging van sociale uitkeringen. De korting op de uitkeringen van 0,5% per jaar wordt omgezet in een gematigder gedifferentieerd systeem van 0,3% voor sociale minima, oplopend tot 0,7% voor bovenminimale uitkeringen.

24 april 1980
Eerste landelijke WAO-congres in het Dorp te Arnhem, van 132 WAO-comites uit 97 plaatsen; ANIB en GON nemen deel. Het leidt tot oprichting van het Landelijk WAO-beraad, LWB. Ā±350 deelnemers. 

1981
Oprichting Stichting Landelijke Manifestatie Gehandicapten, later Gehandicaptenstrijd, door Cor Janssen en Joop Kools. Cor Janssen was voorzitter van de stichting. Gehandicaptenstrijd was een actiegroep van ongeveer dertig mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens een grote manifestatie in de Flint in Amersfoort op 28 november 1981 werd de stichting gelanceerd. Gehandicaptenstrijd eiste rechten op; recht op arbeid, recht op zelfstandig wonen, recht op openbaar vervoer, recht op toegankelijkheid en recht op goed onderwijs. Bij Gehandicaptenstrijd waren onder andere Hinke Zijda, Yvette den Brok en Petra Breederland actief. De groep trok met een Crisiskaravaan door Nederland en publiceerde een zwartboek waarin ervaringen van gehandicapten met werk, wonen, vervoer en onderwijs beschreven werden.

1981
Internationaal Jaar van mensen met een handicap. Thema Volledige deelname en gelijkheid.

Tijdens het Winnipeg Congres van Rehabilitation International (RI), een internationale organisatie voor revalidatie, verlaten mensen met een handicap en bloc de door dienstverleners gedomineerde vergadering en richten Disabled people's International (DPI) op.
Bron: Bas Treffers

 3 december 1981
Bezetting van Cultureel Centrum De Lindenberg in Nijmegen door 30 leden en sympathisanten van de Werkgroep Integratie Gehandicapten onder het motto ā€œGeen drempel in onze cultuurtempel!ā€ Na ruim 8 jaar strijd voor een betere toegankelijkheid zonder enig resultaat, heeft de groep om half 7 in de ochtend het gebouw bezet om de Nijmeegse bevolking eens te laten zien en voelen wat het betekent om geen gebruik te kunnen maken van dit openbare gebouw. Aan de buitenkant van het gebouw worden spandoeken opgehangen: ā€œBezet, 500 treden te veelā€. Twee raadsleden van de SP helpen mee. Talloze steunbetuigingen volgen, van de lokale PSP, de medewerkers van de Speel-o-theek, de Nijmeegse afdeling van de Industriebond FNV en vele anderen uit het hele land. Na 2 dagen wordt de bezetting opgeheven, de verantwoordelijke wethouder heeft 1,8 miljoen toegezegd voor het realiseren van toegankelijkheid voor iedereen.

 1981
Start St. Landelijke Patiƫnten- en Bewonersraden, LPR. De LPR ondersteunt de overal in het land opgerichte patiƫnten- en bewonersraden van psychiatrische ziekenhuizen en beschermde woonvormen.

 1982
In Nijmegen ontstaat protest tegen de bouw van een nieuw, ontoegankelijk gemeentehuis.

26 mei 1984
De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden houdt te Amersfoort een protestbijeenkomst tegen het 1 juli pakket (korting op de bijstandsuitkering voor woningdelers)