Lezen: Tweede Wereldoorlog en eugenetica

Nederlands

APS (2003)(computerfile) De vervolging van Sinti en Roma (zigeuners), homoseksuelen, gehandicapten en Jehova's Getuigen in de Tweede Wereldoorlog. Uitgave APS. Archief NIOD

Blok, Gemma en Joost Vijselaar (1998)
Terug naar Endegeest: patienten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997

Brants, Luc (2005?)
Ondanks alles door blijven werken 1940-1945, hoofdstuk 7 in: Leiding moeten zij hebben; Geschiedenis van de sociaal pedeagogische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland tussen 1900 en 1945

Bureau Afvoer Burgerbevolking. Afdeling: Invalide Bevolking (1944) Overzicht van geëvacueerde en daarmede overeenkomende inrichtingen 15 mei 1955. NIOD Archief

Dercksen, Adrianne (cop. 2005) Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970. Uitgeverij Boom, 5e druk. NIOD Archief 

Dijk, J.W. van (2000)
De rol van inspecteurs van krankzinnigeninrichtingen tijdens de bezetting. In Nederlands Tijdschrift Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten. pp 101-115

Gietema, Marco en Cecile aan de Stegge (2017) Vergeten slachtoffers; Psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve in de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Boom

Heyl, Binjamin (2000)
De vijf concentratiekampen in Nederland, 1940-1945. Uitgeverij ServicePost, Nieuwerkerk aan den IJssel, 2006. 351 blz. ISBN 90 5653 0880 9

Heyl, Binjamin (2006)
Het vergeten hoofdstuk binnen de geschiedenis van de gezondheidszorg, 1933-1945. Uitgeverij ServicePost, Nieuwerkerk aan den IJssel. 351 blz. ISBN 90 5653 022 4

Historische Vereniging Texel (1986)(Magazine/krant) Uitgave van de  Historische Vereniging Texel. NIOD Archief 

Hoftijzer, Chris/Woonvoorziening De Cederhof [1995] Herinneringen 1940-1945: verhalen door bewoners van woonvoorziening "De Cederhof" te Aalten. NIOD Archief

Katan, Alphons (2012) Slagboom tussen dood en leven:relaas van een gezin waarvan de ouders werden omgebracht en de zoon miraculeus overleefde. NIOD Archief

Koopmans, Anne en Rense Schuurmans (2018) Een levend monument; Het zwijgen verbroken: De reis van vier joodse psychiatrische patiënten van Wagenborgen naar Sobibor. Uitgave Erfgoed Lentis

Koren, Yehuda (cop. 2004) In ons hart waren we reuzen: de overlevingsgeschiedenis van een lilliputterfamilie. Uitgeverij Kok. NIOD Archief

Klein, P.W. en M.A.V. Klein-Meijer (1999)
De Stichting Blindenhulp, 1899-1999: een patroon van verandering

Leuw, Bertje (2015) Kleine Maurits: een oorlogsverhaal in gebaren. Uitgeverij Aspekt. NIOD Archief 

Lievegoed, Bernard (2013) Herinneringen aan de beginjaren van het Zonnehuis, 1931-1956. Stichting Lievegoed Archief

Lindwer, Willy (cop. 2013) (film) De Holocaust:een monument in film. Willy Lindwer Collection. Kopie NIOD Archief

Manneke, Nelleke (2003) Ongehoord spraakmakend: honderdvijftig jaar onderwijs en zorg voor auditief beperkten in Rotterdam en wijde omgeving. Uitgeverij Koppel. p184-187 Nagedachtenis aan de Joodse leerlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Mans, Inge (1998)
Zin der zotheid: vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. p.201-235. Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

Mansveld, R.G. (1961)
50 jaar Joodse Invalide.

Mijn schild ende betrouwen (1943-1945) Oranje-nieuws vóór en dóór blind Nederland. s.n NIOD Archief

Moei, Janneke de (cop. 2011) Het leven niet waard: een geschiedenis van rassenwaan. Herinneringscentrum Kamp Westerbork. NIOD Archief

Mulder, H.J. (1996)
Het Groot Graffel in oorlogsjaren. in: Zutphen: tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving, p.31-36

Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-Validen "Actio vincit omnia" (1929-1994) (Tijdschrift/Krant) AVO: orgaan der Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-Validen "Actio vincit omnia" NIOD Archief

Noordman, Jan M.A. (1989)
Om de kwaliteit van het nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950. Sun Nijmegen.

Noordman, Jan M.A. (1990)
Eugenetica en geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1930-1960.

Nortier, Willem [2000] Dagboek, 4 september 1944 tot 9 mei 1945 s.n NIOD Archief

Presser, J. (1965) De Ondergang, deel 1 p.321-333 "De ontruiming van "Apeldoorn".

Schuurmans, Rense (2013) Dennenoord en Franeker, 1940-1945; De helletocht die vergeten werd. Uitgave Erfgoed Lentis

Stichting Dovenshoah (2004) Verslag Symposium Dovenshoah: 28 oktober 2004

Thys, Erik (2015) Psychogenocide: psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi's. Uitgeverij EPO

Tijsseling, C. (2015a), Joodse Doven – dove Joden, een gemeenschap in vervolging. Auschwitz Bulletin, 59 (1), 13.

Van den Berghe, Gie (cop.2008) De mens voorbij. Uitgeverij Meulenhoff. NIOD Archief

Veld, Dr. N.K.C.A. in 't (1983) De zuivering van artsen en advocaten; Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vrije beroep. In: Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog nr 5, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentie. Uitgave Staatsuitgeverij 

Vijselaar, Joost (1997)
Gesticht in de duinen: de geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994.

Waals, Ad van der (2020) Blind in de oorlog; de organisaties en instellingen van en voor blinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gepubliceerd in Moet je Horen, luistermagazine voor blinden en slechtzienden, nr.5-2020, mei 2020 (Uitgave van: Passendlezen.nl/voorstekamer.nl).

Wijnen, Agnes C. van (2006) 
Deportatie en massamoord van gehandicapten en chronisch zieken in de Tweede Wereldoorlog - Verkenning van de situatie in Nederland. Verslag van een onderzoek. Uitgave eigen beheer.

Wuyts, Ben (2005) Over narren, kreupelen, doven en blinden; Leven met een handicap Van  de Oudheid tot nu. P.123-144 Eugenetisch alarm (circa 1850-circa 1945) Uitgave Davidsfonds Leuven

Zwaluw, J.P. van der (2006) De vergetenen. Uitgeverij Gopher

Zweeden, Aaltje van (2022) Waar ben je thuis? Mijn persoonlijke zoektocht naar een plek voor kwetsbare mensen, toen en nu. Uitgave Ambo|Anthos

 

Andere talen

Aly, Götz (2014)
Die Belasteten; ›Euthanasie‹ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte. Uitgave S. Fische Verlage, 2014.

Annas, George J. en Michael A. Grodin (ed.)(1992)
The Nazi doctors and the Nuremberg Code. Human Rights in Human Experimentation. Uitgave Oxford University Press, New York/Oxford

gotzalyBiesold, Horst (2002)
Crying hands. Eugenics and deaf people in Nazi Germany. Uitgave Gallaudet University Press Washington D.C. Oorspronkelijk gepubliceerd als Klagende Hande (1988) door Jarick Oberbiel, Solms

Burleigh, Michael (1994)
Death and deliverance. 'Euthanasia' in Germany c. 1900-1945. Uitgave Cambridge University Press New York/Melbourne
In dit boek wordt het verband bestudeerd tussen psychiatrische hervorming, eugenetica en overheidsbezuinigingspolitiek gedurende de Weimar republiek en de Nazi periode.

Daum, Monika en Hans-Ulrich Deppe (1991)
Zwangsterilisation in Frankfurt am Main 1933-1945. Uitgave Campus Verlag Frankfurt/New York. Archief Agnes van Wijnen

Evans, Suzanne E. (2004)
Forgotten crimes. The holocaust and people with disabilities. Uitgave Ivan R. Dee Publisher Chicago.

Fandrey, Walter (1990) Krüppel, Idioten, Irre; Zur Sozialgeschichte behinderter Menschen in Deutschland. p.159-194 Hoofdstuk 4 1914 bis 1945. Uitgave Silberburg Verlag Stuttgart. Archief Agnes van Wijnen

Friedlander, Henry (1995)
The origins of Nazi genocide. From euthanasia to the final solution. Uitgeverij The University of North Carolina Press Chapel Hill/London.

Gallagher, Hugh Gregory (1995 revised edition)
By trust betrayed. Patients, Physicians and the license to kill in the Third Reich. Uitgeverij Vandamere Press Arlington.

Köbsell, Swantje (1987)
Eingriffe. Zwangssterilisation geistig behinderter Frauen. Uitgave AG Spak Publikationen München. Archief Agnes van Wijnen

Taylor, Steven J.  (2009)
Acts of Conscience: World War II, Mental Institutions, and Religious Objectors. Serie Critical Perspectives on Disability. Uitgave Syracuse University Press