Lezen: Organisaties en overheid

Nederlands

Blommestijn, P.J. (1983)
Zegge en schrijve: vijftien jaren gehandicaptenbeleid (1968 - 1983). Den Haag, ministerie van WVC, 1984. 2 bundels (deel C en deel D), resp. 178 en 188 blz.

BNMO veertig jaar (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. (1985)
Speciaal nummer van 'De Kareoler, mei 1985.

Boersma, F. (1980)
Met de tijd mee; Sophia Stichting 1880 - 1980 Nederlandsch Zeehospitium. Den Haag.

Brakel, D. van (1984)
Niet langer "een kind van de duivel". Ontstaan en ontwikkeling van gehandicaptenorganisaties. in: De Zonnebloem jrg. 21, nr. 6 (apr.) pp 4-5

Cazemier-Kleij, M. (1984)
De arbeidszorg voor gehandicapten over de periode 1920 - 1984; van liefdadigheid tot overheidszorg; doctoraal-scriptie voor de vakgroep geschiedenis van de industriele samenleving van de subfaculteit maatschappijgeschiedenis; (Universiteit onbekend).

Dercksen, Adrianne en Sonja van ā€™t Hof (1996)
Erkenning gevraagd. Organisaties van patiƫnten, cliƫnten en hun familie in de geestelijke volksgezondheid. NFGV Utrecht.

Die weg moest worden afgelegd (1992)
Over 20 jaar geschiedenis van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG), Nijmegen. (1972 - 1992).

Dietz, H.G., en A.L. van Lonkhuyzen (1980)
De geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie, 1899 - 1980; eerste opzet. Utrecht, Stichting Dienstverleners Gehandicapten, 1985. 100 blz. (Niet gepubliceerd).

Dietz, H.G.
Tussen basis en beleid; 50 jaar provinciale dienstverlening aan mensen met een lichamelijke handicap, 1950 - 2000. Utrecht, Interprovinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid, 1999. (Niet gepubliceerd).

Frijda, J.S.
Gezinsverzorging gisteren, vandaag, morgen.
Utrecht, Centrale Raad voor Gezinsverzorging, juli 1979. 27 blz.

Juffermans, Paul. (1982)
Staat en gezondheidszorg in Nederland; met een historiese beschouwing over het overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945 - 1970. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij. 340 blz.

Klein, P.W. en M.A.V. Klein-Meijer (1999)
De Stichting Blindenhulp 1899-1999: Een patroon van verandering.

Klip, J.L. (1987)
Afscheidsrede ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Provinciale Raad voor het Gehandicaptenbeleid Gelderland, 16-1-1987.

Moes, Jaap (1997)
Over het ontstaan van sociale werkvoorziening voor gehandicapten in Leiden: van particuliere blindenwerkinrichting tot Gemeentelijke Werkplaats, 1929-1947.

Moulijn, C.D. (1959)
Gebrekkigenzorg; ontwikkeling in de laatste halve eeuw. In: Motief en functie, bewogenheid en beweging in het maatschappelijk werk, 1908 - 1958; uitgegeven door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, 1959. Blz. 211 - 230.

Moulijn, C.D. (1960)
Zestig jaar gebrekkigenzorg en revalidatie. In: Terugblik en perspectief; speciaal nummer van het Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie, juli 1960. Blz. 118 - 130.

Nap, Dr. A., en Dr. C.P. Dubbelman (1975).
Van gunst tot recht; korte beschouwing over ontwikkelingen rondom de hulpverlening in het kader van gehandicaptenzorg en revalidatie. In: Revalidatie, 1975, nr. 12 (december), blz. 15 - 18.

Querido, A.
Godshuizen en gasthuizen. Een geschiedenis van de ziekenverpleging in West Europa. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1967. 2e druk.

Schaap, C. (1959)
De na-oorlogse ontwikkeling van de gebrekkigenzorg in ons land, mede onder invloed van internationale contacten. Uit: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie, 1959, nr. 1 (januari), blz. 27-30.

Schut, J.
Van dolhuys tot psychiatrisch centrum; ontwikkeling en functie.
Haarlem, De Toorts, 1970.

Soeren, L.C. van (1966)
Vijf en zestig jaren sociale verzekering 1901 - 1966. Den Haag, Sociale Verzekeringsbank, 1966. 89 blz.

Stolk - van Delen, H.W. (1983)
Wijkverpleging in historisch perspectief; ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890 - ca. 1930) met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering. Amsterdam, Rodopi, 1983. 76 blz.

Stoop, J.W.F.M. (1959)
Historica. In: Revalidatie in Nederland; bijdrage tot de kennis van haar inhoud, problemen en mogelijkheden. Assen, Van Gorcum, 1959. Blz. 3-11.

Stratingh, J.S. (1946)
Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleem; een onderzoek naar de sociale en economische positie der onvolwaardigen en arbeidsonvolwaardigen in een omschreven gedeelte van ons land.
Assen, Van Gorcum, 1946.
Hoofdstuk XVI: De onvolwaardigenzorg en haar ontwikkeling in verschillende landen, blz. 231 - 247.

Sweers, B.M. (1982)
Geschiedenis van het Nationaal Revalidatie Fonds. Utrecht, NRF, maart 1982. 41 blz.

Universiteit van Amsterdam, subfaculteit Opvoedkunde, vakgroep Algemene Opvoedkunde (1982).
Doctoraalscriptie door vijf studenten over de geschiedenis van de NVR, 1982. Onder leiding van Prof. Dr. Lea Dasberg. ( - Ida Hoving-Minkman: De woonomstandigheden van lichamelijk gehandicapten, veranderende inzichten en ontwikkeling in woonvormen in de periode 1958 - 1980. - Opvoeding, ouders en gezin, 1957 - 1980. - Vriendschap, relaties en sexualiteit, 1957 - 1980. - Ankie Punt: Arbeid. - Toegankelijkheid. - Annemie Nabben: Vrije tijd, recreatie, vakantie en sport voor gehandicapten in het tijdschrift "R" van de NVR, 1957 - 1980.

Van zorg voor onvolwaardigen naar revalidatie (1975)
75 jaar Nederlandse Vereniging voor Revalidatie.
Speciaal nummer van 'Revalidatie', 21e jaargang, 1975, nr. 12 (december), 41 blz.

Verstegen, D. (1977)
Halve eeuw AVO; jubileumuitgave van AVO-Nederland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Amsterdam, AVO, 1977. 64 blz.

Visser, Hans (1987)
Wonen in historisch perspectief; inleiding ter gelegenheid van de viering hetDorp, 1982 - 1987.

Internationaal

Waddington, Lisa (2005)
From Rome to Nice in a wheelchair. The development of a European Disability Policy. Inaugurele rede bij de benoeming tot bijzonder hoogleraar European Disability Law, Maastricht.

(zonder auteur)(z.j.)
Disability and Social Policy in Britain since 1750.
De geschiedenis van het gehandicaptenbeleid aan de hand van verschillende paradigma's, zoals workhouses, institutional live, community living.