Lezen: medische ontwikkelingen

Nederlands

Bangma, B.D. (1980)
Enkele historische aspecten. Uit: Revalidatie-Geneeskunde: methodologie en praktische uitwerking.
Rotterdam, Erasmus-Universiteit

Bangma, B.D. (1972)
Over revalidatie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de revalidatie aan de medische faculteit Rotterdam

Boesman, Th. (1975)
De inbreng van de orthopaeden en hun medewerkers. In: Revalidatie, 1975, nr. 12(december), blz. 3 - 6.

Dane, Corrie (1966)
Geschiedenis van de Ziekenverpleging. Een kort overzicht ten dienste van de opleiding tot verplegende.
Lochem, De Tijdstroom, 1966. 111 blz.

Dechesne, B.H.H., en P.L.J. Buijs. (1983)
Kinderrevalidatie; de ontwikkeling van een idee. In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 38e jaargang, 1983, blz. 173 - 188.

Meij, W.K.N. van der (2005)
Een specialisme in beweging. Een eeuw revalidatie, vijf decennia VRA.
Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, 2005. 320 blz.

Miedema, J.J. (1975).
Revalidatie, 1945 - 1975, In: Revalidatie, 1975, nr. 12 (december), blz. 7-9.

Revalidata, 17e jaargang, nr. 68, derde kwartaal 1995.
Lustrum nummer. Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Psysische Geneeskunde (VRA). 36 blz. Dit nummer is gewijd aan het 40-jarig bestaan van de VRA.

Wildervanck, A. (1995)
Lotgevallen en herinneringen; uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan der Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde 1955 - 1995. Groningen, NVA.