Kees Moulijn (1911-2006)

 

moulijn

Op dinsdag 2 mei 2006 is Kees Moulijn overleden. Hij werd 94 jaar. Kees Moulijn was van 1956 tot 1975 de eerste directeur van de Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg. Die vereniging was één van de voorgangers van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie, later de Gehandicaptenraad en Chronisch zieken en Gehandicaptenraad. Tegenwoordig heet de organisatie IederIn.

In de 20 jaar dat hij directeur was heeft Moulijn een enorm belangrijke rol gespeeld binnen de landelijke belangenbehartiging voor gehandicapten. Hij heeft in de jaren vijftig en zestig alle Nederlandse organisaties die zich met lichamelijk gehandicapten bezighielden, bij elkaar gebracht in één grote overkoepelende organisatie. Ook heeft hij een stevige basis gelegd voor een hecht contact tussen het ‘particulier initiatief’ en de overheid op het gebied van de gehandicaptenzorg. Voor zijn baanbrekende werk werd Moulijn in 1975 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem uitgereikt door minister-president Joop den Uyl.