Lezen: instellingen

Nederlands

 • Bakker, L.F. (1977)
  Geschiedenis van de Anna-Kliniek voor Orthopaedie te Leiden, 1929 - 1977. Leiden, Anna-Kliniek, 1989. 98 blz. (ISBN 90-9003-169-3) (Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek).
 • Bosman, Evert (1973)
  Over ‘t centrum. Twaalf verhalen over het revalidatiecentrum het roessingh dat op 4 juni 1973 precies 25 jaar bestaat. Uitgave Het Roessingh Enschede.
 • Baselmans, J.H.C. (1986)
  Lyndensteyn; de Cornelia-Stichting; de Friese tak van Lynden; een geschiedenis van 1780 tot 1986 in Beetsterzwaag.
 • Blok, Gemma en Joost Vijselaar (1998) Terug naar Endegeest: patienten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997
 • Brants, Luc (2004)
  Leiding moeten zij hebben: een geschiedenis van de sociaal pedagogische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland tussen 1900 en 1945
 • Dietz, H.G., en T. Ketelaars (1990)
  Johanna Stichting, 1900 - 1990; negentig jaar zorg voor kinderen met een lichamelijke handicap; uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Johanna Stichting te Arnhem op 9 deccember 1990. 181 blz.
 • Dietz, H.G.
  Het Dorp in perspectief; 35 jaar wonen, werken en leven voor mensen met een lichamelijke handicap. Arnhem, Het Dorp, 1997. 150 blz.
 • Dietz, H.G.
  50 jaar revalidatiecentrum De Hoogstraat; 50 jaar revalidatie in Nederland; 1948 - 1998. Utrecht, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, april 1998. 168 blz.
 • Dietz, H.G.
  60 jaar Revalidatiecentrum De Hoogstraat; 1948 - 2008; van Leersum naar Utrecht. Utrecht, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, april 2008. 111 blz.
 • Dietz, Harry en Annelies van Lonkhuyzen (2010).
  Het Johanna KinderFonds; 110 jaar kinderrevalidatie in Nederland, 9 december 2010. 80 blz.
 • Effatha 100 jaar (1988)
  Verleden en heden in woord en beeld. Voorburg, Vereniging Effatha, 1988. 120 blz.
 • Gorisse, J.J.A.M. (1997)
  Van idealen en mensenwerk: van Zeeuwse inrichting tot West-Brabants psychiatrisch ziekenhuis, Vrederust 1904-1997
 • Graas, D.; Tijsseling, C. & Trigt, P. van (2017). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten. Den Haag: Commissie Geweld in de Jeugdzorg. URL: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl.
 • (zonder auteur) (1934)
  Grave, geschiedenis en cultuur van een blindenwereld. 1859-1934. Gedenkboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K. Blindeninstituut "Sint Henricus" te Grave. 96 pp.
 • Gresnigt, Dr. H.A.A. (1993)
  Honderd jaar Theofaan 1892-1992. Van schoolinternaat voor blinde en slechtziende kinderen naar centrum voor hulpverlening aan blinde en slechtziende kinderen en volwassenen. Uitgave Stichting Theofaan, Grave. 97 pp.
 • Hart, P.D. 't. (1988)
  Het zieke kind in goede handen; 100 jaar gezondheidszorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zwolle, Catena
 • Houte, Prof. Dr. I.C. van. (1958)
  Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden, 1808 - 1958. Uitgave van het Instituut tot Onderwijs van Blinden te Huizen. (Onbekend waar aanwezig).
 • Kinderrevalidatie in een veranderende samenleving. (1985)
  Een samenvatting van toespraken tijdens de 25-jarige jubileumviering en symposium van het Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord te Valkenburg a.d. Geul in oktober 1985. 182 blz.
 • Klein, Drs. J.C. (z.j.)
  1859-1984 Henricus de Wijnberg, 125 jaar Theofaan, 125 jaar katholieke zorg voor blinden en slechtzienden. 16 pp., geniet.
 • Lieburg, Drs. M.J. van. (1978)
  Adriaanstichting 1912/1977; de geschiedenis van de zorg voor het lichamelijk gehandicapte kind te Rotterdam. Rotterdam, Adriaanstichting, 1978. 136 blz.
 • Magnus, Carolien en Els Leemans (1991).
  Opmaat; ontwikkelingen in de woon- en dagvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap. Utrecht, Nationaal Instituut Zorg en Welzijn. 160 blz.
 • Mansfeld, R.G. (1961)
  50 jaar Joodse Invalide.
 • Mulder, H.J. (1996)
  Het Groot Graffel in oorlogsjaren, in: Zutphen: tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving, pp 31-36
 • Revalidatiefonds. Goud! Revalidatiefonds, 50 jaar ontwikkelaars in zelfstandigheid. 1960 - 2010.
  Harry Dietz en Carla Wiechers.
  Bunnik, Revalidatiefonds, mei 2010. 72 blz.
 • Schuurmans, Rense (  ). Van eenheid naar verscheidenheid. Dertig jaar chroniciteit in Oost-Groningen. Uitgave Stichting GGz Groningen 
 • Tijsseling, C. The Christians’ Duty (2011). Religious influences on the founding of three institutes for the deaf in the Netherlands. In T. Hedberg (Ed.), No History, No Future: proceedings of the 7th DHI International Conference, Stockholm 2009, 30-36. Stockholm: Swedish Deaf History Society.
 • Tonkens, E. (1999)
  Het zelfontplooiingsregime. De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Bert Bakker Amsterdam.
 • Vos, Dr. Jozef (2008)
  Tastend door de tijd. Twee eeuwen onderwijs en zorg voor blinden en slechtzienden. Uitgave Visio.
 • Vijfentwintig jaar Adriaan-Stichting (1939)
  Orthopaedische kliniek en inrichting tot opleiding voor lichamelijk gebrekkige kinderen te Rotterdam, 1914 - 1939. 20 blz.
 • Vijftig jaar Adriaan-Stichting (1964)
  Orthopaedische kliniek en inrichting voor lichamelijk gebrekkige kinderen, met school voor buitengewoon lager en uitgebreid lager onderwijs, 1914 - 1964. 28 blz.
 • Vijftig jaren Johanna Stichting (1951)
  Gedenkboek 1900 - 1950 samengesteld ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Johanna Stichting, tehuis voor lichamelijk gebrekkige kinderen te Arnhem. Arnhem, Van der Wiel.
 • Vijftig jaar Cornelia-Stichting, Beetsterzwaag, Kinderrevalidatiecentrum 'Lyndensteyn', 1915 - 1965. (1965)
 • Vijftig jaar Goois Kinderziekenhuis, 1912 - 1962. (1962).
 • Vijselaar, Joost (1997)
  Gesticht in de duinen: de geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849-1994
 • Ad van der Waals (september 2010)
  Dan dogge wy it sels. De geschiedenis van het Friestalige gesproken boek voor blinden en slechtzienden.
  109 blz. ISBN 978 90 8954 231 1.
 • Willemsen, Cees (1997)
  Van God los: geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius 1902-1967
 • Zestig jaar Adriaanstichting, revalidatiecentrum voor kinderen. (1974)