Lezen: Gehandicaptenbeweging

Nederlands

Blok, Gemma (2004)
Baas in eigen brein. Proefschrift

Brakel, D. van. (1984)
Ontstaan en ontwikkeling van gehandicaptenorganisaties.
Utrecht, Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid

Buurman, Gon, met tekst van Karin Spaink. (1991) Aan Hartstocht Geen Gebrek. Handicap, erotiek en lichaamsbeleving. Uitgeverij DeBrink Amsterdam

Cornelissen, G.J.J. (1988)
Ontwikkelingen van de gehandicaptenbeweging als politieke faktor in de laatste 25-30 jaar. Gastcollege 'Handicap en politiek', Vrije Universiteit Amsterdam, 30 november 1988.

DVN. (1995)
Van zorg naar zelfzorg. 50 jaar Diabetesvereniging Nederland. 1945 - 1995. Onder redactie van C. Spreeuwenberg e.a. 184 blz.

Fox, B., B. van Herk, R. Esselink en R. Rijksschroeff (1983)
Psychiatrische tegenbeweging in Nederland. Van Gennep Amsterdam.

Hunsche, P., (2008)
De strijdbare patient. Van gekkenbeweging tot clientbewustzijn. Portretten 1970-2000. Het Dolhuys Haarlem.

Kastelein, W.R. (2002)
Pati√ęntenwetgeving: Bureaucratie of bescherming? Toetsing van (evaluatie van) pati√ęntenwetgeving. Koninklijke Vermande Lelystad.

Kool, Jacqueline i.s.m. Kreukelzone.org (2010) Eros in de kreukels. verhalen over lijven, Leven en Lust vanuit de Kreukelzone

Lierop, J.J.M. van (1998)
Door de jaren heen; beknopte bestaansgeschiedenis van de Gehandicapten Organisatie Nederland, 1946 - 1998.

Mol, A. (1985)
Pati√ęntenbeweging: √©√©n of verdeeld? In: Tijdschrift gezondheid en politiek 3,4 p. 29-32.

Mooy, Theo de (1990)
Wilskracht na de pijn.
Doorn, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, 1990. 248 blz.
Verhalen over de geschiedenis van de BNMO.

NCB/NVBS (1995)
Met de neus er bovenop! Honderd jaar belangenbehartiging van blinden en slechtzienden.

Peters, I. en Jan van den Baard (1992)
De geschiedenis van de pati√ęntenbeweging in de GGZ.

Plantinga, Rik (1995)
Emancipatie van gehandicapten in Nederland; afstudeerscriptie aan de Faculteit der Kunst- en Historische Wetenschappen (FKHW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), juni 1995. 169 blz.

Platvoet, Lucy en Piet Vreeswijk (1996?)
Samenwerken=Samen leren. Tips uit de praktijk van WVG-platforms. Gehandicaptenraad/ Anbo Utrecht.

Remarque, D. en E. Spel (1983)
Als gekken gaan denken, een onderzoek naar de psychiatrische tegenbeweging in Nederland.

Schermer, T., Cockart, R., Tijsseling, C. & Westerhoff, E. (2019). The road to the recognition of Sign Language of the Netherlands (NGT). In: M. de Meulder, J. Murray & R. McKee (Eds.), Recognizing sign languages. Bristol: Multilingual Matters.

Tijsseling, C. (2015c). Landman, Janneke Johanna (1919-2007). In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Landman

Tijsseling, C. (2014). School, waar? Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990. Universiteit Utrecht, dissertatie. URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/300799

Tijsseling, C. The Christians’ Duty (2011). Religious influences on the founding of three institutes for the deaf in the Netherlands. In T. Hedberg (Ed.), No History, No Future: proceedings of the 7th DHI International Conference, Stockholm 2009, 30-36. Stockholm: Swedish Deaf History Society.

Veen, Peter van (2020). Branieschopper in een stille wereld. Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven - een geschiedenis. Twello: Van Tricht

Vlek, Ruud (1997)
Inactieven in actie. Belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek 1974-1994. Wolters-Noordhoff Groningen.

Vos, Wendelien en Bauke Asma (2006)
Werk aan de winkel; 25 jaar belangenbehartiging 1981-2006.
Amsterdam, Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam, oktober 2006. 93 blz.

Waals, Ad van der (2020). Blind in de oorlog; De organisaties en instellingen van en voor blinden tijdens de tweede wereldoorlog. Gepubliceerd op Moet je horen, luistermagazine voor blinden en slechtzienden, nr. 5-2020. Uitgave Passend lezen.nl en Voorstekamer.nl Tevens gepubliceerd op gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl 

Wijnen, Agnes van, samenstelling i.s.m. T. Ouwehand, A. Heibloem, M. Heuseveldt en T. Dingelhoff (1994) Reader Symposium Genetisch Onderzoek. Uitgave Gehandicaptenraad, VSOP en NPCF, Utrecht

Wilk, J. van der (1993)
De pati√ęntenbeweging in de GGZ. In: Stevens P.G.J.J. [et al.] Consumenten Boek Gezondheidszorg. Over de positie van pati√ęnten en verzekerden. De Tijdstroom Utrecht.

Zwetsloot, Harry en Corry Zwetsloot, (2001)
Theo Zwetsloot, Tienduizend dagen strijd in een rolstoel. Kodiak Hilversum.

Andere talen

Brown, Steven E. (2003)
Movie stars and sensuous scars. Essays on the journey from disability shame to disability pride. iUniverse, inc. Lincoln.

Campbell, Jane en Mike Oliver (1996)
Disability Politics. Understanding our past, changing our future. Routledge London/New York.

Fleischer, Doris Zames en Frieda Zames, (2001)
The Disability Rights Movement. From charity to confrontation. Temple University Press Philadelphia.

Longmore, Paul K. en Lauri Umansky (ed.)(2001)
The new disability history. American perspectives. New York University Press, New York/London.

Longmore, Paul K. (2003)
Why I burned my book and other essays on disability. Temple University Press Philadelphia.

Oliver, Michael (1990)
The Politics of Disablement. Macmillan Education LTD Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London.

Shapiro, Joseph P. (1993)
No Pity. People with Disabilities forging a new civil rights movement. Three Rivers Press New York.