Gehandicapten Schrijven Geschiedenis!

Met deze website willen we de geschiedenis van de emancipatiestrijd van gehandicapten stimuleren. Die strijd, het is er een van een lange adem, is lang niet bij iedereen bekend. Wij willen dat die meer bekendheid krijgt. Niet alleen bij gehandicapte mensen zelf, maar ook bij historici en in het onderwijs om zo historisch onderzoek naar en onderwijs over de gehandicaptenbeweging te bevorderen. Kennis en bewustzijn van onze individuele en collectieve geschiedenis kan activisten van nu en de organisaties eromheen enorm inspireren en versterken. Deze website wordt gemaakt en gesteund door mensen uit de gehandicaptenbeweging.

We laten de geschiedenis zien van het fenomeen handicap en hoe het denken daarover veranderde. Werd handicap lang beschouwd als een voornamelijk medische kwestie, langzaam groeide het inzicht dat handicap veel meer aspecten kent, en dat onze mensenrechten onvoldoende zijn verankerd in wetgeving, beleid en in de praktijk. Leven met een handicap kent ook sociaal-maatschappelijke en politieke dimensies. Dimensies die vaak sterker tot uitsluiting leiden dan de beperking op zich. Lange tijd was het medische aspect dominant. Een manier van denken die discriminatie, isolatie en uitsluiting in de hand werkt. Deze geschiedenis van strijd en verzet maakt duidelijk dat handicap in de samenleving nooit een individuele kwestie was of is voor de mensen die het aangaat. En dat onze kansen op inclusie en meedoen op gelijke voet nog altijd op allerlei terreinen beperkt zijn in een samenleving die zich niet openstelt voor de diversiteit die handicap is. 

In 2003 kreeg Agnes van Wijnen de Theo Zwetsloot Award voor haar bijdrage in de strijd tegen discriminatie op grond van handicap. Kort daarna won Yolan Koster-Dreese de Revalidatieprijs van het Nationaal Revalidatiefonds. Agnes en Yolan besloten de prijzen samen te voegen en het bedrag te besteden aan een website over de geschiedenis van de emancipatiestrijd van mensen met een handicap in Nederland.Zo startte het historisch onderzoek en de website 'Gehandicapten schrijven Geschiedenis'

We hebben voor de naam Gehandicapten schrijven Geschiedenis gekozen om te laten zien dat wij, mensen met een beperking, actief bijdragen aan de geschiedenis. Door zelf het voortouw te nemen maken wij, net als veel andere emancipatiebewegingen, onze geschiedenis zichtbaar. Mensen met een beperking of chronische ziekte zijn deel van de samenleving. In het verleden vaak als verstotenen of als objecten van spot, maar hoe dan ook: deel van de samenleving. De initiatiefnemers van dit project hebben zelf een functiebeperking of chronische aandoening. Dat mensen met een handicap zélf hun geschiedenis (be)schrijven is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Dit is een interactieve website. Iedereen die stukjes geschiedenis wil vertellen is van harte welkom om materiaal in te sturen dat toegevoegd kan worden aan de site. Alle gegevens worden zo mogelijk nagetrokken alvorens we ze op de site zetten. 


WIE WIJ ZIJN

Agnes van Wijnen Eindredactie en Onderzoek, sociaal werker, politicoloog, queer disability activist en Kreukel, werkte achttien jaar in diverse functies bij de Gehandicaptenraad. Zij werkte met Gon Buurman en Karin Spaink aan het spraakmakende fotoboek 'Aan hartstocht geen gebrek', organiseerde in 1993 de eerste Europese conferentie voor LHBTI'ers met een handicap, redigeerde samen met Yolan Koster en Arko Oderwald de essaybundel "Trots en Treurnis, gehandicapt in Nederland" in 1996 en organiseerde de unieke Ivoren Toren debatten. Daarna werkte zij als consultant bij adviesbureau Kantel Konsult. In april 2006 startte zij haar eigen bedrijf: Agnes van Wijnen - Visie in Uitvoering dat actief is met advies, onderzoek, projectontwikkeling en uitvoering voor inclusieve gelijkheid. 

Harry Dietz Superadministrator was werkzaam als bibliothecaris, documentalist, archivaris en tekstschrijver bij de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie en de Gehandicaptenraad. Werkte voorts als zelfstandig tekstschrijver binnen de Nederlandse gehandicaptensector en als   webmaster bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Ook schreef hij jubileumboeken over instellingen voor mensen met een handicap. Deze site ontwierp hij naar het format van het Amerikaanse geschiedenis project 'Disability History'. Harry is nog altijd Superadministrator van de site, een vraagbaak en iemand die ingewikkelde technische problemen oplost.

Anneke Wilhelm Onderzoek, is cultuurhistorica en lokaal disability activist. Sinds 2020 doet zij onderzoek naar de herkomst van de afbeeldingen in de rubriek Kijk! en verzamelt informatie voor de Tijdlijn van gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl. 

Wouter Ykema Webbeheer, werkt als ervaringsdeskundige bij de LFB in Wolvega, en doet sinds 2020 het webbeheer voor verschillende websites, en ook voor gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl.

Petra Jorissen Redactie, begonnen als vormingswerker en beleidsmedewerker. Sinds 1998 werkzaam als freelance publicist bij diverse bladen, magazines en websites. Auteur van 'Kunst en handicap', 'Helden op stokken, Gehandicpt in Afrika' met Sybilla Claus, en in 2020 de revalidatieroman 'Erg hè! Uit het leven van een rolmodel'.

 

Deze website zou niet dezelfde zijn zonder de steun van mensen binnen en rondom de gehandicaptenbeweging: 

Allereerst Yolan Koster-Dreese die aan de wieg stond. Yolan Koster is eigenaar en consultant bij Kantel-Konsult, bestuurder van diverse organisaties en programma's, ex-wethouder van Woerden en Bergen en hartgrondig disability activist. 

Leendert van de Merbel is freelance maatschappelijk werker. Hij werkt aan de emancipatie van mensen met een handicap sinds 1992, toen hij lid werd van de commissie jongerenbeleid van de NVBS. In 1993 was hij initiatiefnemer van het gehandicaptenplatform in zijn woonplaats en van de belangengroep van slechtziende en blinde studenten (BS&BS). Van 2000-2006 was hij raadslid van de gemeente Moerdijk. Hij wil een breed publiek laten zien dat er veel mogelijk is. Hij leverde jarenlang bijdragen voor de site.

Ben Wuyts studeerde geschiedenis en werkte dertig jaar in het speciaal onderwijs. Hij is docent aan de Hogeschool van Gent en het Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek. In 2005 publiceerde hij "Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu." Sinds 2008 schreef hij bijdragen voor deze site.

Bas Treffers:was schrijver, bestuurder en disability activist. Hij was actief in verschillende belangenorganisaties van mensen met een handicap op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Tot zijn dood in 2008 was hij vice-voorzitter van het European Disability Forum. Van  2007 -2008 leverde hij diverse bijdragen aan deze site.

Jan Troost is een disability activist en lobbyist van het eerste uur met een grote passie voor geschiedenis. Hij stond aan de wieg van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) in Nijmegen en was 8 jaar lang voorzitter van de Gehandicaptenraad en CG-Raad. Hij was verder een van de oprichters van actiegroep Terug naar de Bossen. In 2014 starte Jan met AparticipatieTV, waarin gesprekken met mensen over het leven in gehandicapteninternaten in de vorige eeuw zijn opgenomen.  

Inge Mans was historisch onderzoeker aan het Trimbos instituut. Zij publiceerde onder andere het toonaangevende "Zin der Zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen". 

Conny Bellemakers was gezondheidswetenschapper, publicist en disability activist. Voormalig beleidsmedewerker CG-Raad en consultant bij Kantel Konsult. Ze was activist bij Independent Living Nederland, introduceerde het begrip Disability Management in Nederland, ontwikkelde de Masterclass Disability Studies Missing Pieces samen met de Universiteit voor Humanistiek en was een zeer gewaardeerde meedenker in talloze projecten en initiatieven. 

Petra Groen is historica en inmiddels gepensioneerd onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, en was tevens bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden.