Project Gehandicapten Schrijven Geschiedenis

In 2003 won Agnes van Wijnen de Theo Zwetsloot Award voor haar bijdrage in de strijd tegen discriminatie op grond van handicap. Toen kort daarna Yolan Koster-Dreese, consultant bij Kantel Konsult, de Revalidatieprijs van het Nationaal Revalidatiefonds won, besloten Yolan en Agnes om beide prijzen samen te voegen en te besteden aan een website over de geschiedenis van de emancipatiestrijd van mensen met een handicap in Nederland.
Zo startte het historisch onderzoeksproject 'Gehandicapten schrijven Geschiedenis'. Met het project willen we een begin maken met, en belangstelling wekken voor de geschiedenis van de emancipatiestrijd van mensen met makke. Bij gehandicapten zelf, maar ook bij historici, om zo historisch onderzoek naar de gehandicaptenbeweging te stimuleren. Kennis en bewustzijn van onze individuele en collectieve geschiedenissen kan mensen met makke en onze organisaties enorm versterken. Het project wordt gesteund door mensen van binnen en rondom de gehandicaptenbeweging:  Harry Dietz, Leendert van de Merbel, Drs. Ben Wuyts, Dr. Inge Mans, Jan Troost en Dr. Petra Groen. Drs. Conny Bellemakers en Bas Treffers, beide inmiddels overleden, behoorden tot de adviesgroep.

Agnes van Wijnen, politicoloog, disability activist en [aan-mij-is-niets-te-zien] chronisch pijnhebster, werkte achttien jaar in diverse functies bij de Gehandicaptenraad. Zij redigeerde samen met Yolan Koster en Arko Oderwald de essaybundel "Trots en Treurnis, gehandicapt in Nederland" in 1996 en organiseerde de unieke Ivoren Toren debatten. Tussen 2001 en 2006 werkte zij als consultant bij adviesbureau Kantel Konsult. In april 2006 startte zij haar eigen bedrijf: Agnes van Wijnen - Visie in Uitvoering dat actief is met advies, onderzoek, projectontwikkeling en uitvoering voor inclusieve gelijkheid. 

Harry Dietz was tussen 1977 en 1987 bibliothecaris, documentalist, archivaris en tekstschrijver bij de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie en de Gehandicaptenraad. Tussen 1987 en 1999 werkte hij als zelfstandig tekstschrijver binnen de Nederlandse gehandicaptensector. Van 1999 tot 2010 was hij webmaster bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Hij schreef diverse jubileumboeken over instellingen voor mensen met een handicap. Voor het project Gehandicapten schrijven Geschiedenis maakte hij de website volgens het format van het Amerikaanse geschiedenis project 'Disability History', beheerde de site en leverde inhoud. 

Anneke Wilhelm, is cultuurhistorica en lokaal disability activist. Sinds 2020 doet zij onderzoek naar de herkomst van de afbeeldingen en schrijft bijdragen voor gehandicaptenschrijvengeschiedenis.

Wouter Ykema werkt als ervaringsdeskundige bij de LFB in Wolvega, en doet sinds 2020 het webbeheer voor gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl en de LFB.

Bas Treffers was schrijver, bestuurder en disability activist. Hij was actief in verschillende belangenorganisaties van mensen met makke op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Tot zijn dood in 2008 was hij vice-voorzitter van het European Disability Forum. Van 2007 -2008 leverde hij bijdragen aan deze site.

Leendert van de Merbel is freelance maatschappelijk werker. Hij werkt aan de emancipatie van mensen met een handicap sinds 1992, toen hij lid werd van de commissie jongerenbeleid van de NVBS. In 1993 was hij initiatiefnemer van het gehandicaptenplatform in zijn woonplaats en van de belangengroep van slechtziende en blinde studenten (BS&BS). Van 2000-2006 was hij raadslid van de gemeente Moerdijk. Hij wil een breed publiek laten zien dat er veel mogelijk is. Hij leverde jarenlang bijdragen voor de site.

Ben Wuyts studeerde geschiedenis en werkte dertig jaar in het speciaal onderwijs. Hij is docent aan de Hogeschool van Gent en het Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek. In 2005 publiceerde hij "Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu." Sinds 2008 schreef hij bijdragen voor deze site.

Conny Bellemakers was gezondheidswetenschapper, publicist en disability activist. Voormalig beleidsmedewerker CG-Raad en consultant bij Kantel Konsult. Ze was activist bij Independent Living Nederland. Zij introduceerde het begrip Disability Management in Nederland, ontwikkelde de Masterclass Disability Studies Missing Pieces samen met de Universiteit voor Humanistiek en was een zeer gewaardeerde meedenker in talloze projecten en initiatieven.

Petra Groen is historica en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, en was tevens bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit leiden.

Inge Mans was historisch onderzoeker aan het Trimbos instituut. Zij publiceerde onder andere het toonaangevende "Zin der Zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen."

Jan Troost is een disability activist en lobbyist van het eerste uur met een grote passie voor geschiedenis. Hij stond aan de wieg van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) in Nijmegen en was 8 jaar lang voorzitter van de Gehandicaptenraad en CG-Raad. Hij was verder een van de oprichters van actiegroep Terug naar de Bossen. In 2014 starte Jan met AparticipatieTV, waarin gesprekken met mensen over het leven in gehandicapteninternaten in de vorige eeuw zijn opgenomen. 

Het GSG project (Gehandicapten schrijven Geschiedenis) brengt niet alleen de jarenlange ervaring van deze mensen bij elkaar, maar vooral ook hun passie voor de geschiedenis van mensen met een handicap.
We hebben voor de naam 'Gehandicapten schrijven Geschiedenis' gekozen omdat mensen met een handicap ook vorm geven aan de geschiedenis. Door de emancipatiestrijd schrijven zij geschiedenis. Mensen met een handicap of een chronische ziekte zijn deel van de samenleving. Vaak als randfiguren, in het verleden als verstotenen, als objecten van spot. Maar toch: deel van de samenleving. De mensen die dit project begonnen, hebben functiebeperkingen of chronische aandoeningen. Het is voor hen vanzelfsprekend dat mensen met een handicap zélf hun geschiedenis (be)schrijven.

Het project werkt via deze website interactief, iedereen die brokjes geschiedenis te vertellen heeft kan materiaal insturen om toe te voegen aan de site. Alle gegevens worden zo mogelijk nagetrokken voor publicatie op de site.