Branieschopper in een stille wereld - Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven - een geschiedenis

Door Peter van Veen Boek van Peter van Veen 'Branieschopper in een stille wereld'

‘Branieschopper in een stille wereld’ heet het boek waarin zijn leven en zijn inzet voor de emancipatie van doven beschreven staat. Johan Wesemann was lange tijd actief belangenbehartiger van de Nederlandse en Europese dovenbeweging. Hij zette zich in voor dovencultuur, voor gebarentaal en voor een gelijkwaardige plek in de samenleving. Deze biografie geeft niet alleen een boeiende inkijk in zijn leven maar schetst ook de geschiedenis van de dovenbeweging in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Van Peter van Veen verschenen eerder: ‘Verhaal halen bij doven. Een geschiedenis’ en ‘Thuiskomen in de Gelderhorst. 60 jaar oog voor oudere Doven.’