3 december 2014

Eerste promotie in NGT

Omslag boek Corrie Tijsseling, 'School, waar?'Vaak in het Engels, of in het Nederlands. Nooit geheel in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Corrie Tijsseling verdedigde op 1 december jl. aan de Universiteit Utrecht haar proefschrift, in NGT. Een unicum. β€œIk ben niet de eerste dove die gaat promoveren, maar wel de eerste bij wie de voertaal bij de promotieplechtigheid de NGT is”, aldus de promovenda.

Corrie Tijsseling, sinds haar jonge jaren doof en afkomstig uit een dove familie, heeft voor haar proefschrift onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het dovenonderwijs in Nederland. De promovenda is tweetalig: ze beheerst zowel het gesproken Nederlands als de NGT. Haar wens om de gehele plechtigheid in NGT te doen, bleek geen probleem. β€œDe Universiteit Utrecht stond daar volledig voor open; mijn promotor spoorde mij juist aan om de verdediging in NGT te doen.”