De geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland

dovenonderwijs2011bDe geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is.

Momenteel is er in Nederland sprake van tweetalig onderwijs. Leerlingen krijgen les in het gesproken Nederlands, bijvoorbeeld door spraakafzien, en in de Nederlandse gebarentaal. 

Ontplooiing door communicatie
Corrie Tijsseling en Marjoke Rietveld-van Wingerden schreven in 2010 het boek Ontplooiing door communicatie - Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. In een door Teleac gemaakte video (duur: 10 minuten) gaan ze in op de strijd tussen beide methodes en hoe ze zich binnen het onderwijs hebben ontwikkeld.

 

dovenonderwijs2011

Zie ook: Recensie op www.doof.nl