Terug naar de bossen!

20 juni 2011
Als reactie op de plannen van het kabinet-Rutte met de gezondheidszorg, de voorzieningen voor gehandicapten en het persoonsgebonden budget, namen enkele strijdbare mensen met een beperking in mei 2011 het initiatief voor het project 'Terug naar de bossen'. Zij wilden asiel aanvragen bij de instellingen waar zij in het verleden werden weggestopt, omdat er binnen de huidige samenleving geen plaats meer voor hen lijkt te zijn.

Er werd ook een speciaal dankbaarheidslied gepresenteerd:

 

Zie: www.terugnaardebossen.nl