VN-verdrag Mensenrechten gehandicapten in Nederland nog steeds niet in werking

Op 8 april 2008 ratificeerde Ecuador (13 miljoen inwoners, waarvan 1,6 miljoen mensen met een functiebeperking) dit VN-verdrag, waarin de rechten van iedereen met een functiebeperking vastgelegd zijn. Ecuador is het 20e land dat het verdrag bekrachtigd heeft, en daarmee is het Verdrag vanaf 3 mei 2008 in werking in deze 20 landen, aldus Mr. Sha Zukang, Onder-Secretaris Generaal for Economic and Social Affairs. Het Verdrag heeft als doel om te zorgen dat de wereldwijd ongeveer 650 miljoen gehandicapten dezelfde mensenrechten genieten als iedereen, in de eigen samenleving. Nederland heeft dit Verdrag van december 2007 wel getekend, maar nog altijd niet geratificeerd, waardoor het Verdrag in Nederland nog geen werking heeft. Nederland loopt nog altijd niet voorop als het om de mensenrechten van burgers met een beperking gaat.