85 jaar Actie door blinden voor burgerschap en rechten

In 1924 vond de eerste demonstratie plaats van blinden in den Haag, om de aandacht te vestigen op de 'noden' van blinden. De straatdemo werd georganiseerd door de Nederlandse Blindenbond. Tussen de twee wereldoorlogen werden heel wat pogingen ondernomen om zowel de overheid als het Nederlands publiek te interesseren voor de sociale problemen van blinden. “In woord en geschrift trachtten wij onze ziende medemensen ervan te overtuigen, dat blinden in hun midden een waardige plaats konden innemen.” De NBB wil opkomen voor “de menselijke rechten van de blinden” en durft daartoe “eisen te stellen”. Men zoekt contact met Kamerleden en stuurt verzoekschriften naar de Tweede Kamer.