Welkom bij Gehandicapten Schrijven Geschiedenis!

Op deze site vind je informatie over de strijd van mensen met een beperking voor inclusie en leven op gelijke voet. Deze informatie wordt steeds aangevuld. In de Tijdlijn staan kort feiten op een rij van de oudheid tot nu. In Lees! vind je boeken en artikelen op verschillende thema's. In Kijk! staan foto's, schilderijen, etsen en beelden uit verschillende perioden. In de nieuwe rubriek Portretten vind je portretten van grensverleggers uit alle hoeken van de gehandicaptenbeweging die zich hebben ingezet voor inclusieve gelijkheid. Gehandicapten Schrijven Geschiedenis is 'in de lucht' sinds april 2006. 

Heb je aanvullingen? Deel je onze passie voor geschiedenis en wil je ons team van vrijwilligers versterken? Superfijn als je een mailtje stuurt en meehelpt! Ga naar contact en stuur een mailtje. 

VACATURES We zijn op zoek naar een redacteur om teksten te schrijven en redigeren, en een vormgever*ster die de site er knap uit kan laten zien. Als je daar een kei in bent, meld je alsjeblieft aan!

DE LEESVOOR-FUNCTIE op gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl wordt aangeboden door ReadSpeaker. Voor ons de beste oplossing om tekst toegankelijk te maken voor heel veel mensen!

Troost over leven. 50 Jaar belangenbehartiging en ondeugd

Door Jan Troost. (Uitgave: Inclusie Verenigt, 2022) Troost over leven Jan Troost

En daar is dan de langverwachte autobiografie van Jan Troost, Nijmeegs activist van begin tot eind, theaterman en voorzitter van de landelijke belangenorganisatie van mensen met  een lichamelijke beperking en chronisch zieken. De man die zich niet laat tillen, maar soms wel geeft een kijkje achter de schermen van zijn leven en zijn werk. Met veel anekdotes, bekentenissen, geworstel ook, persoonlijke dilemma’s en verlies, en inderdaad veel ‘jongensstreken' schetst hij een eerlijk beeld van de mens achter de activist en het onstuitbare activisme in deze mens.

2 oktober 2022

Mensen met een handicap in de 2e wereldoorlog: Van Duitsland, Nederland en Groningen

Door Agnes van Wijnen

Er zullen weinig volwassenen zijn die geen weet hebben van de Holocaust, de totale uitsluiting, ontmenselijking en moord op miljoenen Europese joden door de Nazi’s. De laatste decennia hebben we bovendien kunnen leren over de systematische uitsluiting en vervolging van anderen zoals Roma & Sinti, Jehova’s getuigen en homoseksuele mannen en vrouwen. Allemaal mensen die door de Nazi’s onder leiding van Hitler als asociaal en onvolwaardig werden bestempeld. De Nazi-ideologie claimde de superioriteit van het Arische ras.

Datzelfde stempel van levensonwaardig zijn kregen gehandicapten en chronisch zieken ook, en al heel vroeg. In de actieve Nazipropaganda werden ze neergezet als minderwaardigen, onmensen, het leven niet waard. Mensen die bovendien volgens de nazi’s vooral een grote kostenpost en belasting voor hun gezinnen en de samenleving betekenden. Stempels en beelden met dramatische gevolgen. Via cartoons, schoolboeken, met films en in krantenartikelen werden deze beelden verspreid. De ‘onmensen’, die de zuiverheid van het ‘superieure Duitse ras’ bedreigden werden vervolgens onderworpen aan huwelijkswetten, gedwongen sterilisaties en moord op grote schaal. Het doel was al het ‘onwaardige leven’ volledig uit te roeien.

Over deze mensen met allerlei verstandelijke, lichamelijke en psychische beperkingen of chronische ziekten, en hun lot in het Nazitijdperk is in verhouding nog maar weinig bekend. Het onderzoek naar mensen met een handicap in WO2 in Nederland staat nog aan het begin. Over een deel van wat we nu weten gaat dit artikel.

Het verhaal begint in Duitsland in 1933 als Hitler Rijkskanselier wordt en alle macht naar zich toetrekt. Dan kijken we naar Nederland en naar wat de bezetting door de Nazi’s voor gehandicapten in Nederland voor gevolgen had. Ik eindig met een eerste stukje geschiedenis van mensen met een handicap in en om Groningen in deze oorlog.

Lees het hele artikel over mensen met een handicap in de 2e Wereldoorlog.

Krachtige mensen in beweging. Geschiedenis van patiënten- en cliëntenbeweging in Amsterdam

Door Marian Vink en Daan Stremmelaar. (Uitgave Tobi Vroegh, 2022) Krachtige mensen in beweging Marian Vink en Daan Stremmelaar

In maart van dit jaar werd in de Vondelkerk in Amsterdam dit indrukwekkende boek gepresenteerd over de langdurige strijd voor participatie en volwaardig burgerschap van Amsterdamse burgers. Voor niet langer praten over maar praten met. Het blijkt niet eenvoudig om aan de tafels te komen waar de beslissingen worden genomen. De auteurs brengen de ontwikkeling van de belangenbehartiging van verschillende groepen in beeld. Van gebruikers en overlevers van de psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking, dak- en thuislozen, mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking tot ouderen, de breedte en de kracht van de beweging komt goed voor het voetlicht.

5 juni 2020

Blind in de oorlog: De organisaties en instellingen van en voor blinden tijdens de tweede wereld oorlog

Door Ad van der Waals

Tijdens de Tweede wereldoorlog verscheen in Utrecht een illegale krant in braille, ‘Mijn schild ende betrouwe’. Een initiatief van de blinde Lida Hoeijenbos die vond dat blinden zich zelfstandig op de hoogte moesten kunnen stellen van het belangrijkste oorlogsnieuws. Een krant in braille dus. De bladen van de blindenbonden konden volgens haar niet of niet meer in die behoefte voorzien. Maar hoe verging het de blindenbonden tijdens de oorlog eigenlijk en ook de instellingen die voor blinden werkzaam waren? In boeken over de geschiedenis van diverse instellingen en organisaties is wel iets over deze periode geschreven. Maar van een samenvattend onderzoek en overzichtelijke beschrijving is geen sprake geweest. De positie van mensen met een beperking in de oorlogsjaren in het algemeen is een nog bijna onontgonnen terrein van historisch onderzoek. In dit artikel wordt de beschikbare informatie over de blindensector weergegeven. Wellicht dat het een aanzet kan zijn tot verder onderzoek naar het leven van (visueel) gehandicapten tijdens de oorlog en het werk van instellingen en organisaties in die periode.

Lees Blind in de oorlog; De organisaties en instellingen van en voor blinden tijdens de tweede wereldoorlog