Van 1945 tot 1970

 

1946
Oprichting van de Nederlandse Katholieke Invaliden Bond (NKIB). Doel: het bieden van individuele hulp aan oorlogsslachtoffers en het bieden van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten.

1947
Oprichting Stichting het Nederlandse Blindenwezen 

10 oktober 1947
Oprichting academisch genootschap "Petronella Moens"te Amsterdam.
(Bron: NVBS statuten 8-4-1987)

12 maart 1948
Oprichting van de Federatie voor Lichamelijk Gebrekkigen 

31 maart 1948
Oprichting van de Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Leersum

1952
Oprichting van de Bond van Ouders van Spastische Kinderen (BOSK) 

1955
Oprichting Nederlandse Dovenraad

1957
Oprichting The Little people of America, door Billy Barty een Amerikaanse acteur die klein was. Doel van de vereniging was kleine mensen verenigen, informatie verspreiden, opkomen voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en discriminatie bestrijden.

1963
Werkweek in het Henri Dunanthuis in Zeist ter voorbereiding van de actieve rol die gehandicapten moesten gaan vervullen in de opzet van Het Dorp

1963
Het Revalidatiefonds stelde in 1963 een bijdrage van 2.711,25 gulden ter beschikking ten behoeve van een lesauto voor Revalidatiecentrum “De Hoogstraat” te Leersum. Het was een van de eerste projecten van het Revalidatiefonds, dat in 1960 was opgericht.

autohoogstraat

 

1964
Oprichting van Pandora door de Nederlandse zakenman A.L. van Ameringen met als doel mensen inzicht te geven in geestesziekten en om vooroordelen te bestrijden. De eerste betaalde medewerkster, Treeske Blase kreeg de opdracht voorlichting te geven. Pandora organiseerde excursies voor scholieren naar psychiatrische inrichtingen en maakte posters, brochures en films. In 1970 betrok Pandora voor het eerst (ex-) psychiatrische patiënten bij het geven van voorlichting.

 November 1966
De eerste bewoners betrekken huizen in Het Dorp in Arnhem

1968
Oprichting van de Fobieclub Nederland, een eerste categorale organisatie van cliënten, door mevrouw M.N. de Wolf-Ferdinandusse en een andere vrouw. Doel van de Fobieclub was contacten tussen ‘lijders’ aan fobieën, depressies en dwangneurosen te stimuleren en hen in contact te brengen met gedragstherapeuten. De oprichting was ingegeven door een artikel in NRC handelsblad over een soortgelijke organisatie in Engeland. Mevrouw de Wolf, zelf fobisch, werd gemotiveerd door onvrede met de toen gangbare psycho-analytische behandeling van fobielijders. 

1969
Verplichte aangifte van congenitale respectievelijk connatale afwijkingen